Go to English website

Uitsluiting van aansprakelijkheidDe informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en kunnen vertragingen of onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie, nieuws en voorbeelden op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Reporting Support streeft na om toegankelijke en praktische informatie te verstrekken, hiertoe worden keuzen gemaakt om bepaalde informatie achterwege te laten. Reporting Support aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815