Go to English website

Toepassing IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ uitgesteldDe IASB heeft op 4 augustus 2011 besloten om de ingangsdatum van IFRS 9 uit te stellen tot 1 januari 2015 (was 1 januari 2013). IFRS 9 mag in de Europese Unie niet worden toegepast voordat de Europese Commissie de standaard heeft goedgekeurd. Vooralsnog heeft de Europese Commissie haar goedkeuringsprocedure uitgesteld totdat IFRS 9 compleet is.

De nieuwe standaard moet de bestaande standaarden IAS 32 ‘Financiële instrumenten: Presentatie’ en IAS 39 ‘Financiële Instrumenten: Opname en waardering’ vervangen. De bestaande standaarden zijn ingewikkeld. Per 1 januari 2011 bevatte IFRS 9 alleen de onderwerpen classificatie en waardering van financiële instrumenten. Belangrijke onderwerpen zoals hedge accounting en impairment van financiële instrumenten zijn nog niet opgenomen. Deze onderwerpen worden nog uitgewerkt en zullen worden toegevoegd

Zolang IFRS 9 niet definitief is, zullen IAS 32 en IAS 39 in ieder geval tot en met 2014 van toepassing blijven.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815