Go to English website

Nieuwe IFRS standaard inzake consolidatie goedgekeurdOp 12 mei 2011 heeft de IASB de nieuwe standaard inzake consolidatie (IFRS 10 ‘Consolidated Financial Statements’) goedgekeurd. De nieuwe standaard zal de bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening in de huidige standaard (IAS 27) vervangen. Voor de enkelvoudige jaarrekening blijven de voorschriften in IAS 27 van toepassing.

Voor consolidatie wordt in de nieuwe standaard een control model gehanteerd. De definitie van control is gewijzigd en bestaat nu uit drie onderdelen:

  1. zeggenschap over de deelneming (of gerelateerde entiteit);
  2. verkrijgen van variabele inkomsten vanuit de deelneming;
  3. uitoefening van zeggenschap waardoor de variabele inkomsten van de deelneming kunnen worden beïnvloed.

De onderdelen van control worden beoordeeld op basis van diverse indicatoren (waaronder zeggenschapsverhoudingen, overeenkomsten met andere aandeelhouders, de agentschapsrelatie en de mate van afhankelijkheid van de groep). De nieuwe standaard brengt geen rangorde aan in de indicatoren. Beoordeling van de indicatoren op basis waarvan wordt bepaald of deelnemingen al dan niet worden geconsolideerd zal periodiek plaatsvinden. Indien consolidatie plaats zal gaan vinden, kan dit mogelijk leiden tot een eerste verwerking in de vorm van een fusie of overname (toepassing van IFRS 3 ‘Business Combinations’). Het beëindigen van consolidatie zal als een verkoop, joint venture, geassocieerde deelneming of kapitaalbelang worden verwerkt (verlies van zeggenschap).

Toepassing van de nieuwe standaard kan leiden tot de consolidatie van deelnemingen of gerelateerde entiteiten die voorheen niet in de consolidatie werden opgenomen. Het tegenovergestelde, het niet langer consolideren van deelnemingen, is ook een mogelijk gevolg. Voor de meeste dochtermaatschappijen, waar de zeggenschapsrelatie over het algemeen reeds helder is, zal er niets veranderen.

In de momenteel geldende standaard IAS 27 is control minder specifiek gedefinieerd. IAS 27 bevat twee modellen voor control: een zeggenschapsmodel en een risico en opbrengsten model voor met name special purpose entities (SIC 12).

De toelichtingsvereisten voor zowel dochtermaatschappijen als voor geassocieerde deelnemingen en samenwerkingsverbanden zijn samengebracht in een nieuwe standaard (IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities).

IFRS 10 wordt toegepast vanaf 1 januari 2013. De Europese Commissie moet de nieuwe standaard eerst goedkeuren voordat toepassing in de Europese Unie mag plaatsvinden.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815