Go to English website

Nieuwe IFRS standaard inzake samenwerkingsverbanden goedgekeurdOp 12 mei 2011 heeft de IASB de nieuwe standaard inzake samenwerkingsverbanden (IFRS 11 ‘Joint Arrangements’) goedgekeurd. IFRS 11 zal de huidige standaard voor samenwerkingsverbanden (IAS 31) vervangen.

In de nieuwe standaard is het voor samenwerkingsverbanden niet langer toegestaan de proportionele consolidatiemethode toe te passen voor de verwerking van het belang in de geconsolideerde jaarrekening. In de huidige standaard is proportionele consolidatie juist de voorkeursmethode en is de equity methode de alternatieve methode voor de verwerking van joint ventures.

Anders dan de huidige standaard onderscheidt de nieuwe standaard alleen joint operations en joint ventures. De deelnemende partijen in een joint operation nemen hun deel van de activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten op in hun jaarrekening (vergelijkbaar met consolidatie). De waarde en het resultaat van joint ventures wordt volgens de equity methode opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep.

De juridische structuur kan een aanwijzing vormen voor de classificatie als joint venture. Indien de deelnemende partij alleen recht heeft op de netto activa van het samenwerkingsverband is sprake van een joint venture. Indien de deelnemende partij rechten heeft op de activa en verplichtingen voor de schulden van het samenwerkingsverband is sprake van een joint operation. Een joint operation kan bestaan voor een samenwerkingsverband dat in een afzonderlijke (juridische) entiteit is gestructureerd. Door te bepalen of de deelnemende partij rechten heeft op de activa en verplichtingen voor de schulden kan de aard van het samenwerkingsverband, ongeacht de juridische vorm, worden geclassificeerd als een joint operation of een joint venture.

De toelichtingsvereisten voor zowel samenwerkingsverbanden als voor dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen zijn samengebracht in een nieuwe standaard (IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities).

IFRS 11 wordt toegepast vanaf 1 januari 2013. De Europese Commissie moet de nieuwe standaard eerst goedkeuren voordat toepassing in de Europese Unie mag plaatsvinden.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815