Go to English website

Nieuwe IFRS standaard inzake toelichtingen over deelnemingen goedgekeurdOp 12 mei 2011 heeft de IASB de nieuwe standaard inzake toelichtingen over deelnemingen in andere entiteiten (IFRS 12 ‘Disclosure of Interests in Other Entities’) goedgekeurd. De nieuwe standaard zal de huidige toelichtingsvoorschriften ten aanzien van  dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden en geassocieerde deelnemingen vervangen. Ook gestructureerde, niet-geconsolideerde entiteiten die een relatie met de groep hebben (zoals niet-geconsolideerde Special Purpose Entiteiten) zullen in de geconsolideerde jaarrekening worden toegelicht volgens deze nieuwe standaard. Kleine deelnemingen die classificeren als een kapitaalbelang (zeggenschap veelal minder dan 20%) vallen niet onder de nieuwe standaard, maar onder de standaard voor toelichtingen over financiële instrumenten (IFRS 7).

IFRS 12 heeft uitsluitend betrekking op de toelichtingen en bevat geen bepalingen voor waardering of presentatie in de balans of winst- en verliesrekening. Het doel van deze standaard is om de toelichtingsvereisten voor deelnemingen in andere entiteiten samen te voegen en beter op elkaar af te stemmen.

Volgens de nieuwe standaard dienen de toelichtingen over deelnemingen in andere entiteiten zowel cijfermatig als beschrijvend van aard te zijn en onder meer de volgende informatie te bevatten:

  • de samenstelling van en wijzigingen in de groep;
  • financiële effecten en risico’s van de deelnemingen;
  • de mate waarin de moedermaatschappij beperkt is in de toegang tot of het gebruik van de activa van de entiteiten.

De nieuwe standaard IFRS 12 wordt tegelijk ingevoerd met de nieuwe standaarden voor consolidatie (IFRS 10 ‘Consolidated Financial Statements’) en samenwerkingsverbanden (IFRS 11 ‘Joint Arrangements’).

IFRS 12 wordt toegepast vanaf 1 januari 2013. De Europese Commissie moet de nieuwe standaard eerst goedkeuren voordat toepassing in de Europese Unie mag plaatsvinden.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815