Go to English website

Tweede consultatieronde conceptstandaard inzake lease accountingDe IASB heeft op 21 juli 2011 bekendgemaakt dat zij een nieuwe consultatieronde zal houden voor de huidige concept versie  van de standaard inzake lease accounting. De tweede consultatieronde biedt betrokken partijen de mogelijkheid om te reageren op de aanpassingen in de huidige conceptversie, waarin opmerkingen uit de eerste consultatieronde zijn verwerkt.

In de huidige conceptstandaard inzake lease accounting is het onderscheid tussen operational en financial lease verdwenen. Wanneer het huidige concept tot nieuwe standaard wordt verheven nemen lessees voor een geleased bedrijfsmiddel een actief en een verplichting op die veelal gelijk zijn aan de contante waarde van de toekomstige leasetermijnen.

De IASB streeft ernaar om in 2012 de definitieve versie van de nieuwe standaard inzake lease accounting te presenteren. Dit betekent dat de nieuwe standaard waarschijnlijk niet vóór 2014 verplicht zijn. De nieuwe standaard mag in de Europese Unie immers pas worden toegepast nadat de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815