Go to English website

Diensten

De dienstverlening van Reporting Support is specialistisch. Ondersteuning bij vraagstellingen over IFRS staat centraal. Van de verslaggeving volgens de Nederlandse regelgeving, Dutch GAAP (Nederlandse verslaggevingsvoorschriften volgens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) is ook ruime kennis aanwezig. Veel groepsjaarrekeningen worden volgens IFRS opgesteld en voor de verslaggeving van enkelvoudige jaarrekeningen is voor Dutch GAAP een rol weggelegd.

Reporting Support’s expertise en specialistische kennis van IFRS en Dutch GAAP kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

 • bijzondere projecten betreffende zaken als:
  • financiële instrumenten: opnamevraagstukken, hedge accounting, amortised cost calculaties, fair value analyses, impairment analyses;
  • overnameprojecten: purchase price allocation, begeleiding of coördinatie hiervan, ondersteuning bij de communicatie naar de accountant;
  • definiëren van kasstroom genererende eenheden;
  • impairment analyses van goodwill en/of immateriële en materiële vaste activa;
 • het creëren van een flexibele schil of huisartsfunctie voor IFRS of Dutch GAAP verslaggevingsvraagstukken voor uw organisatie;
 • de implementatie van nieuwe of gewijzigde standaarden;
 • de implementatie van wijzigingen in waarderingsgrondslagen;
 • het opstellen van IFRS of Dutch GAAP jaarrekeningen;
 • het opstellen van notities met stellingname voor vraagstukken (position papers) of analyses van vraagstukken (scenario’s);
 • het opstellen of actualiseren van accounting manuals;
 • ondersteuning bij financial audits van IFRS of Dutch GAAP vraagstukken van jaarrekeningen;
 • financiële analyses van IFRS of Dutch GAAP jaarrekeningen;
 • trainingen en coaching op het gebied van verslaggeving, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, netwerksessies, kennis events, brainstormsessies of roundtable bijeenkomsten.

De rapportagevorm is afhankelijk van uw wensen. Voor bepaalde diensten bestaan veel gebruikte formaten, waaronder:

 • overleg met verschillende partijen – vormgegeven in de juiste samenstelling is dit een krachtige wijze om efficiënt tot het beoogde doel te komen;
 • bespreekverslagen;
 • presentaties;
 • notities;
 • berekeningen of scenario analyses.

Afhankelijk van de gewenste mate van detailering worden in de rapportages verwijzingen naar de relevante IFRS standaarden en paragrafen of Nederlandse wetgeving of regelgeving opgenomen.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815