Go to English website

C.V.

Gedurende mijn loopbaan heb ik mij met enthousiasme en resultaatgerichtheid ontwikkeld tot een pragmatische verslaggevingsspecialist.

Het spanningsveld tussen de regelgeving en pragmatische invulling daarvan blijft een continue uitdaging. Innemen van een juiste positie in dit spanningsveld en het goed vastleggen zijn van essentieel belang. Het bepalen van de juiste communicatiewijze die is afgestemd op het bereiken van het beoogde resultaat is een spel dat blijft intrigeren.

Nieuwe vraagstellingen dragen continu bij aan de verdere ontwikkeling van mijn reeds opgedane vaardigheden.

Parttime docentschap aan de vakgroep externe verslaggeving voor de IFRS module van de accountancy opleiding van Nyenrode Business Universiteit, daagt uit tot het helder overbrengen van IFRS regelgeving, de toepassing hiervan in de praktijk en nieuwe ontwikkelingen.

In de loop der jaren heb ik mij ontwikkeld tot een specialist op het gebied van IFRS (International Financial Reporting Standards) en Dutch GAAP (Nederlandse verslaggevingsvoorschriften volgens Titel 9 van Boek 2 van het Burgelijke Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) verslaggevingvraagstukken.

Binnen grote en middelgrote ondernemingen heb ik ruime ervaring opgedaan met jaarrekeningen en tussentijdse cijfers met de bijbehorende presentatie, waardering en toelichtingen naast specifieke vraagstellingen. Uiteraard blijf ik doorlopend mijn kennis van de IFRS standaarden en Dutch GAAP (Nederlandse wetgeving en RJ richtlijnen) op peil houden en volg ik de interpretaties van de toonaangevende spelers op dit vlak.

Mijn ruime praktische ervaring maakt mij tot een allround IFRS specialist. Hierdoor ben ik inzetbaar op uiteenlopende gebieden zoals financiële instrumenten (waaronder hedge accounting, commodities en derivaten), bedrijfscombinaties, impairment analyses van vaste activa, lease accounting, opbrengsten, kasstroomoverzichten, immateriële- en materiële vaste activa, consolidatie en waardering van geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Na mijn studie bedrijfseconomie en accountancy aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik gaan werken bij PwC Accountants N.V. Naast negen jaar accountancy heb ik de functie van accounting manager bij NIBC Bank N.V. vervuld. Praktische kennis en ervaring heb ik opgedaan vanuit zowel audit als accounting perspectief van het speelveld. Sinds enige jaren ligt mijn focus geheel op het gebied van IFRS en Dutch GAAP voor bedrijven in verschillende sectoren.

Wilt u meer informatie?
Bel voor een vrijblijvend gesprek
naar: 06 3055 4815